Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Podążaj za pieniędzmi – relacja z seminarium FAOO

27 października FAOO zorganizowała specjalistyczne seminarium fundraisingowe „Podążaj za pieniędzmi”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak przygotować kampanię kapitałową (Capital Campaign) oraz jak przekonać do pomocy kluczowych darczyńców (Major Donors). Zajęcia poprowadził dr John Baguley – dyrektor agencji International Fundraising Consultancy z Londynu, związany wcześniej z takimi organizacjami, jak: Amnesty International, Friends of the Earth czy Oxfam.

Seminarium zostało tak zaplanowane, aby odpowiedzieć na potrzeby organizacji, które planują pozyskanie kapitału pozwalającego na planowanie kosztownych działań w długiej perspektywie, poprzez finansowanie inwestycji, takich jak np. budowa nowego budynku. Wzięło w nim udział niemal 30 osób, zarówno z dużych i rozpoznawalnych organizacji, takich jak Habitat for Humanity, Gajusz, Dajemy Dzieciom Siłę czy SOS Wioski Dziecięce, jak i reprezentacji mniej znanych stowarzyszeń i fundacji z Poznania, Ostródy oraz Liszek.

Dr Baguley zaczął od zdefiniowania takich pojęć jak „Capital Appeal” czy „Major Donors” oraz zaprezentował cztery etapy kampanii: przygotowywanie, prywatny/cichy apel, publiczny apel oraz końcowa faza „Stewardship”, w ramach której organizacja dba o właściwe zagospodarowanie zebranych środków oraz adekwatne podziękowanie swoim darczyńcom. Prowadzący zwrócił uwagę na to, jak istotne w całym procesie zbiórki jest upublicznienie apelu w mediach dopiero wtedy, gdy znaczna część środków jest już zebrana.

W drugiej części seminarium brytyjski ekspert skupił się na analizowaniu potrzeb i motywacji darczyńców. Uczestnicy seminarium zastanawiali się, jak zidentyfikować osoby, które mogą być zainteresowane celem zbiórki, jak do nich dotrzeć i budować z nimi relację, a w końcu – kiedy i jak poprosić ich o wsparcie. Okazuje się, że jednym z częstych błędów popełnianych przez organizacje jest próba uzyskania deklaracji przekazania darowizny zanim potencjalny darczyńca poznał dobrze organizację, a nawet cel kampanii.

Ważnym momentem seminarium było ćwiczenie, podczas którego uczestnicy – wcielający się w reprezentantów organizacji i darczyńców  - ćwiczyli w parach rozmowę, której celem było uzyskanie wsparcia kampanii. Okazało się nawet, że niektórzy uczestnicy seminarium mają już za sobą zakończone sukcesem rozmowy, w których skutecznie poprosili indywidualnego darczyńcę o kilkusettysięczną darowiznę!

Istotną część zajęć dr Baguley poświęcił na analizę struktury i technicznego zaplecza kampanii. Ponieważ kierowane są one do kluczowych darczyńców i trwają zazwyczaj nie krócej niż dwa lata, ważne jest zbudowanie dobrego zespołu obsługującego kampanię. Prócz fundraiserów i osób zarządzających organizacją, konieczne jest zaangażowanie dużego grona ambasadorów, którzy będą legitymizować daną inicjatywę.

Na koniec seminarium, dyrektor International Fundraising Consultancy podpowiedział uczestnikom, jak opracować kilkustronicowy, kluczowy  dokument kampanii, którym jest „Case for support” – rodzaj oferty dla darczyńcy, która pomoże odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej szczegółowe pytania związane z celem kampanii. John Baguley przedstawił także przykładowy schemat działań planowanych w ramach kampanii oraz harmonogram – obydwa dokumenty konieczne do tego, aby móc świadomie zarządzać procesem pozyskiwania funduszy od major donors.

***

Seminarium zorganizowano w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej FAOO finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich jest wspieranie menedżerów NGO po to, aby ich organizacje zmieniały świat na lepsze.

 

 

Powrót do listy