Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Fundraising online. Jak sprawić, aby był siłą napędową strategii pozyskiwania funduszy w organizacji? Specjalistyczne seminarium fundraisingowe FAOO

Zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe seminarium prowadzone przez Bryana Millera – szefa agencji Strategy Refresh z Londynu. Zajęcia adresowane są do organizacji, które prowadzą działania angażujące darczyńców w Internecie, chcą je rozszerzać, szukają inspiracji i konkretnych, sprawdzonych rozwiązań.

Jak krok po kroku przygotować plan pozyskiwania funduszy w Internecie? W jaki sposób łączyć cele i działania dla fundraisingu offline z tymi, które chcemy realizować w przestrzeni wirtualnej? Jak wybrać te grupy potencjalnych darczyńców, z którymi warto się komunikować, a które pominąć, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów?

Na te i inne pytanie odpowie  Bryan Miller – ekspert z niemal 30-letnim doświadczeniem w pracy zarówno dla sektora komercyjnego, jak i organizacji non-profit. Najdłużej związany z Cancer Reserach UK, gdzie zajmował stanowisko Head of Strategy & Consumer Insight. Jako konsultant pracował dla takich organizacji, jak: Save the Children UK, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, UNICEF, UNHCR czy brytyjski Stroke Association.

Seminarium prowadzone jest w języku angielskim, bez tłumaczenia.

Gdzie i kiedy?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 stycznia 2018 w godzinach 9.30-17.00 w Warszawie, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przy ul. Królowej Marysieńki 48. Rejestracja uczestników od godz. 9.00.

Jak się zgłosić?

Wyślij wypełniony formularz online w terminie do 20 grudnia 2017.

UWAGA! Sam fakt przesłania zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania na seminarium. Wszyscy zgłoszeni otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę uczestników seminarium pocztą elektroniczną w terminie do 21 grudnia 2017.

Więcej informacji?

Pobierz szczegółowy program wraz z informacją nt. warunków uczestnictwa.

Seminarium jest organizowane w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej FAOO, dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

Powrót do listy