Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kwartalnik 3 Sektor

 

Kwartalnik "Trzeci Sektor"

 

 

Kwartalnik „Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

 

Od początku 2021 roku jest pismem wydawanym w otwartym dostępie.

 

Wydawcami Kwartalnika „Trzeci Sektor” są:

 

  • Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma.

Osoby, które chciałyby otrzymywać biuletyn elektroniczny "Trzeci Sektor na Skróty", proszone są o wysłanie e-maila na adres kontakt (at) kwartalnik3sektor.pl.

Przejdź na stronę Kwartalnika "Trzeci Sektor"