Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Harmonogram

8 maja zakończył się nabór do 6 edycji Programu Menedżerowie NGO. Dziękujemy za zainteresowanie - osoby, które wysłały do nas swoje zgłoszenia, otrzymają informację zwrotną do 20 maja. Wszystkie inne osoby zainteresowane udziałem w Programie, zapraszamy w 2020 roku.


VI edycja PROMENGO realizowana będzie od 13 czerwca 2019 r. do 29 maja 2020 r.

Inauguracja nastąpi podczas jednodniowego spotkania (13 czerwca 2019 r.), służącego poznaniu się uczestników oraz przedstawieniu praktycznych kwestii związanych z udziałem w programie. Już następnego dnia po inauguracji rozpoczyna się pierwszy zjazd szkoleniowy. Przewidziano łącznie 9 dwudniowych zjazdów, organizowanych raz w miesiącu. Pierwszy dzień zjazdu to piątek, drugi – sobota. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie. Zakończenie programu, podczas którego nastąpi jego podsumowanie oraz wręczenie certyfikatów, przewidziano na 29 czerwca 2020 r.

Harmonogram zjazdów przedstawiono w tabeli poniżej:

   Zjazdy    Terminy Grupa zielona Grupa pomarańczowa
Uroczyste otwarcie Programu 13 czerwca 2019 r.
wszyscy razem
I zjazd  14-15 czerwca 2019 r. Planowanie strategiczne Fundraising
II zjazd  6-7 września 2019 r. Fundraising Planowanie strategiczne
III zjazd 11-12 października 2019 r. Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami
IV zjazd 15-16 listopada 2019 r. Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami ludzkimi
V zjazd 13-14 grudnia 2019 r. Umiejętności interpersonalne Prawo
VI zjazd 10-11 stycznia 2020 r. Prawo Umiejętności interpersonalne
VII zjazd 7-8 lutego 2020 r. Zarządzanie finansami Marketing
VIII zjazd 6-7 marca 2020 r. Marketing Zarządzanie finansami
IX zjazd 27-28 marca 2020 r. Zarządzanie zespołem X
IX zjazd 3-4 kwietnia 2020 r. X Zarządzanie zespołem
Uroczyste zakończenie Programu  29 maja 2020 r.
wszyscy razem

Zajęcia stacjonarne odbywają się w następujących godzinach:

  • pierwszy dzień szkolenia:          10.30-18.00,
  • drugi dzień szkolenia:                8.30-16.00.

Łączny szacowany czas, jaki uczestnik powinien przeznaczyć na naukę, wynosi ok. 280 godzin dydaktycznych, w tym ok. 140 godzin przeznaczonych na szkolenia stacjonarne oraz ok. 140 godzin na naukę online oraz wykonywanie zadań zaliczeniowych. Wymiar czasowy Programu jest zbliżony do wymiaru czasowego studiów podyplomowych.