Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

9 powodów, dla których warto...

8 maja zakończył się nabór do 6 edycji Programu Menedżerowie NGO. Dziękujemy za zainteresowanie - osoby, które wysłały do nas swoje zgłoszenia, otrzymają informację zwrotną do 20 maja. Wszystkie inne osoby zainteresowane udziałem w Programie, zapraszamy w 2020 roku.


9 powodów, dla których warto wziąć udział w PROMENGO

  1. Kompleksowa bezpłatna oferta programowa, obejmująca najważniejsze obszary kompetencji menedżerskich. Wszystko w jednym miejscu, w ramach jednego programu.
  2. Dostęp do najlepszych specjalistów – trenerek i trenerów łączących doświadczenie trenerskie z doświadczeniem wieloletniej pracy w organizacjach lub specjalizujących się w wybranych aspektach zarządzania NGO w ramach działalności dydaktyczno-naukowej.
  3. Nacisk na użyteczność nauczania. Przekładanie zdobywanej wiedzy i umiejętności na praktykę. Wymaganym elementem zaliczenia każdego przedmiotu jest zadanie wdrożeniowe. Okazja do wprowadzenia zmian w organizacji, na które dotąd brakowało czasu lub kompetencji.
  4. Wiele możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi praktykami – menedżerami NGO – podczas warsztatów stacjonarnych oraz aktywności i pracy grupowej online. Dodatkowe korzyści wynikające z wzajemnego konsultowania nurtujących uczestników problemów zarządczych. 
  5. Uzyskiwanie przekazywanej przez trenerów indywidualnej informacji zwrotnej na temat poprawności wykonania zadań zaliczeniowych, warunkującej osiąganie właściwych rezultatów i motywującej do dalszej nauki.   
  6. Uniwersalność nauczania zapewniana przez różnorodność metod i form kształcenia oraz wielość modeli i podejść prezentowanych przez trenerów wywodzących się z różnych środowisk. Każdy ma szansę znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do jego stylu uczenia się, zarządzania i sytuacji w organizacji.
  7. Zastosowanie e-learningu pozwalające na uelastycznienie kształcenia. Możliwość uczenia się dowolnego dnia, o dowolnej porze, z jakiegokolwiek miejsca z dostępem do internetu. Uczestnik sam zarządza czasem przeznaczonym na swoją edukację.
  8. Wzmocnienie umiejętności samokształcenia warunkującej stały rozwój menedżera. Wsparcie planowania i monitorowania własnego rozwoju uczestnika poprzez udostępnienie indywidualnego środowiska uczenia się w formie e-portfolio. 
  9. Udostępnienie za pośrednictwem platformy e-learningowej zasobów edukacyjnych innym osobom z organizacji. Wzmocnienie kompetencji zespołu ułatwiające wprowadzenie zmian zaplanowanych przez kierownictwo.

Wykorzystaj okazję, aby w niecały rok stać się lepszym menedżerem! 

Zdobądź nowe kompetencje, poszerz własne horyzonty – zmień siebie oraz swoją organizację.