Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Dla kogo?

8 maja zakończył się nabór do 6 edycji Programu Menedżerowie NGO. Dziękujemy za zainteresowanie - osoby, które wysłały do nas swoje zgłoszenia, otrzymają informację zwrotną do 20 maja. Wszystkie inne osoby zainteresowane udziałem w Programie, zapraszamy w 2020 roku.


Kto może wziąć udział w Programie?

Do uczestnictwa w Programie Menedżerowie NGO zapraszamy osoby, które:

  • faktycznie pełnią funkcje menedżerskie w organizacji;
  • mogą wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu;
  • pracują w organizacjach posiadających liczące się osiągnięcia, stały zespół i własny majątek;
  • chcą się uczyć po to, by lepiej zarządzać;
  • mają wizję zmiany, jaką chcą wprowadzić w swojej organizacji; są zdeterminowane, by tę zmianę wdrożyć;
  • rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i opiera się na takich wartościach, jak usamodzielnianie ludzi, stałe kwestionowanie przyjętych schematów działania i ciągłe doskonalenie.

Program adresowany jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników (odpowiedzialnych za wydzielone obszary funkcjonalne lub zarządzających samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi). Uczestnikami Programu mogą być również koordynatorzy kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem.

Powinni to być praktycy mający realny wpływ na organizację, samodzielnie zarządzającymi ludźmi i gospodarujący powierzonym im majątkiem. To z myślą o nich zaprojektowany został Program i to oni skorzystają z niego w największym stopniu.

Program Menedżerowie NGO to kompleksowa, unikalna oferta, która – jeśli dobrze spożytkowana – może skutecznie wesprzeć proces doskonalenia zarządzania organizacją, ale to także spore wyzwanie dla jego uczestników. Konieczne będzie wygospodarowanie czasu na przyjazdy do Warszawy (wszystkie szkolenia stacjonarne zaplanowano w Warszawie) oraz na samodzielną naukę i wykonanie zadań wdrożeniowych na zaliczenie. Zatem do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest w tym przypadku również odpowiedni poziom motywacji i determinacji.