Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

FAOO w liczbach

180

W ramach czterech edycji PROMENGO, rocznego programu edukacyjnego realizowanego w formule blended learning, 180 menedżerów i menedżerek NGO podniosło lub podnosi swoje kompetencje zarządcze.

3500

Z kursów, filmów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie korzysta ponad 3500 osób.

1350

Wygenerowano ponad 1350 certyfikatów potwierdzających zaliczenie testów do kursów e-learningowych.

900

Prawie 900 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na żywo i on-line w formie webinariów.