Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Program "Teraz Ukraina" - zapraszamy!

Celem nowego Programu FAOO jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Odpowiadając na kryzys wywołany wojną, wiele fundacji i stowarzyszeń zdecydowało się z dnia na dzień poszerzyć obszary swoich aktywności czy zwiększyć skalę działań. Takie zmiany, zwłaszcza realizowane szybko, stawiają często i organizacje, i ich zespoły, przed poważnymi wyzwaniami zarządczymi.

Program „Teraz Ukraina” może wesprzeć osoby odpowiedzialne za kierowanie tymi organizacjami w mierzeniu się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem strategicznymi inicjatywami, przechodzeniem przez proces zmiany, zmianą sytuacji finansowej i koniecznością pozyskiwania dodatkowych środków czy niejednokrotnie towarzyszącym aktywnemu działaniu wypaleniu zawodowemu i społecznemu.

Z czego składa się Program?

Każda osoba, która zakwalifikuje się do udziału w Programie, będzie mogła wziąć udział w:

  • 4 jednodniowych szkoleniach stacjonarnych (zarządzanie zmianą, fundraising, przeciwdziałanie wypaleniu, zarządzanie strategicznymi inicjatywami),
  • 2 spotkaniach stacjonarnych przeznaczonych na wymianę dobrych praktyk,
  • 2 webinariach organizacyjnych.

Dodatkowo będzie można skorzystać z 30 godz. doradztwa (dla każdej organizacji) na wybrany temat dostosowany do potrzeb np. marketing, komunikacja, zarządzanie zespołem, fundraising.

Program rozpoczyna się 11 października br. i będzie trwał do czerwca 2023. Szkolenia i spotkania odbędą się w Warszawie. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty ew. przejazdów i zakwaterowania. Przewidziano ograniczoną liczbę dotacji na dofinansowanie części kosztów podróży, jeśli organizacja jest w trudnej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać?

Zapraszamy osoby zajmujące kierownicze stanowiska w organizacjach pozarządowych niosących pomoc obywatelom Ukrainy (w Polsce i w Ukrainie): członków i członkinie zarządów, osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi, koordynatorów kluczowych projektów w organizacji itp. UWAGA! Szkolenia i spotkania prowadzone będą w języku polskim.

Jak się zgłosić?

Jedyną formą zgłoszenia się jest wypełnienie i wysłanie formularza online do niedzieli 2 października 2022. Przed wysłaniem aplikacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami oraz harmonogramem Programu „Teraz Ukraina” w pliku PDF.

***

Program "Teraz Ukraina" jest organizowany dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

Powrót do listy