Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Udało się - poprawka usunięta!

Udało się! Osięgnęliśmy wspólnie wielki sukces - Sejm odrzucił bezwzględną większością głosów poprawkę Senatu dotyczące zakazu finansowania "promocji 1%" ze środków uzyskanych w ramach "mechanizmu 1%"! Wielkie podziękowania i gratulacje dla wszystkich, którzy poparli tę inicjatywę!

Gratululacje i podziękowania również dla Posłów i Posłanek, którzy dostrzegli zagrożenie dla funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce wiążące się z odrzuconym zapisem!

5 sierpnia 2015 r. wieczorem Sejm podjął decyzję, że poprawka Senatu, zgodnie z którą zakazane byłoby (i karane grzywną) finansowanie działań promocyjnych ze środków uzyskiwanych w ramach przekazywania przez obywateli i obywatelki 1% podatku od dochodów osobistych, zostaje odrzucona.

Negatywne konsekwencje przyjęcia absurdalnej regulacji zaproponowanej przez Senatorów byłyby ogromne i uderzyłyby w raczkujący polski fundraising. Z tego, co mówił na porannym posiedzeniu komisji poseł Tomaszewski, zauważone zostały apele, które nadeszły na skrzynki pocztowe parlamentarzystów i inne działania skierowane przeciw poprawce, jak np. wczorajszy tekst Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej „Senat na tropie promocji czy mylnych wrażeń?” (http://goo.gl/PazvoE).

Odrzucenie senackiej poprawki to wielkie osiągnięcie wszystkich osób i organizacji, które odpowiedziały na apel Forum Darczyńców, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich oraz Fundacji Batorego - 38 organizacji podpisało się pod apelem, który złożyliśmy w Sejmie 31 lipca, ponad 120 osób podpisało się pod nim w kolejnych dniach poprzedzających posiedzenie Sejmu, a niepoliczalna liczba osób i organizacji wysłała również indywidualne listy do Posłów i Posłanek, wzywając do podjęcia właściwej decyzji.

W związku z tym zamykamy zbieranie podpisów pod apelem i zachęcamy do niewysyłania już apelu do Posłów i Posłanek - ale obiecujemy Wam, że trzymamy rękę na pulsie i w razie czego będziemy Was alarmować i działać!

Powrót do listy